ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸਟਾ ਐਪ

ਵਰਣਨ

Did you hear about Love Story in Clinic over there? 👀

Let's find out in ਨਰਸ ਸਟੋਰੀ: ਲਵ ਕਲੀਨਿਕ 🔎

Nurse Story is a new brain game that is extremely addicting. Where you pick whether or not to solve the riddle by selecting an answer! Your mission is to drag the objects to finish the quiz logically. Try to reach the final level in order to complete all of the stories in the Brain Out game and boost your IQ, brain skills

EXPLORING YOUR CREATIVITY
Allow your imagination to run free! How to help them get back together? What is the secret the nurse is keeping from her doctor? 🙎‍♀️
And that's only the beginning.

PRO TIPS TO BEING A MASTER
– Think before you play
– Use only 1 finger
– Drag, touch and delete to solve puzzle
– Click the 💡 Button for a hint

Sneak, hide and find out what is their love secret in ਨਰਸ ਸਟੋਰੀ: ਲਵ ਕਲੀਨਿਕ

DOWNLOAD NOW

ਚਿੱਤਰ

pa_INPanjabi

ਇਸਨੂੰ Pinterest 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਰੋ

ਸ਼ੇਅਰ
ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!