ਪ੍ਰੋ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕੰਟਰੋਲਰ + ਮੈਕਰੋਜ਼ ਸਵਿੱਚ ਕਰੋ

ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

  • ਡੀ ਪਾਗੋ
This is a Bluetooth Pro Controller running straight from your phone!
1.4/5 ਵੋਟੋ: 46
desarrollador
ਹੋਸਕਿਨ ਦੇਵ
ਸੰਸਕਰਣ
ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਬੇਨਤੀਆਂ
ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
Consíguelo en
Google Play

ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸਟਾ ਐਪ

ਵਰਣਨ

switch pro bluetooth controller + macros apk. This is a Bluetooth Pro Controller running straight from your phone!

Open the controllers menu on the switch, click Change Grip/Order, then click the Connect button on the app. The first connection will sometimes take some doing to get it connected, the switch is moody sometimes. Once you see a pop up saying “Connect to Bluetooth Device” click connect. Then click the connect button on the controller and you are done! After this all you need to do is click the Connect button on the main screen and then click the icon to connect the controller, no need to go into the controller menu.

Once connected, the controller will work, if you want to use the macros, click the instructions button to get everything set up. If the controller seems to be skipping inputs, drag the delay slider to add some delay between button presses. I have run this app for 24 hours straight breeding eggs so, while it may take some time to set up, it is worth it.

pa_INPunjabi

ਇਸਨੂੰ Pinterest 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕਰੋ

ਸ਼ੇਅਰ
ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ!